Ranum renseanlegg – oppgradering

Våler kommune foretar oppgraderinger ved Ranum renseanlegg. Anlegget er biologisk/kjemisk med etterfelling som renseprinsipp, og har i dag en belastning på ca. 90 PE

I eksisterende bygningsmasse skal det utføres en oppgradering av forbehandlingen og det biologiske trinnet. Innløpspumpene skal byttes ut og det skal settes inn innløpsrist til erstatning for tidligere overløpskasse. Nytt biofilter i form av MBBR skal etableres.

Driftsassistansen i Hedmark har bistått kommunen med en tilstandsvurdering av renseanlegget, arbeidet med søknad til ny utslippstillatelse inklusive PE-telling og utarbeidet konkurransegrunnlaget for de oppgraderinger som skal bli utført.

Det er stengt for kommentarer.