Prosjekteksempler

Forskrift om utslipp av sanitæravløpsvann fra mindre avløpsanlegg

Kommunene Alvdal, Folldal, Os, Tolga og Tynset har sammen utarbeidet en lokal forskrift om sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg. Under finner du forskriften vedlagt.

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg

Felles mal for SHA-plan

Kommunene Hamar, Ringsaker, Stange, Løten og Elverum inkudert Hias IKS har utarbeidet felles mal for SHA-planer, trykk her for å komme til malen