Oppgradering Tolga VBA

Driftsassistansen i Hedmark har bistått Tolga kommune med oppgradering av Tolga vannbehandlingsanlegg. Anlegget  er lokalisert ca 2 km fra vannkilden, Tallsjøen, og består i dag av  en trykksil, et UV anlegg og et tre kamret rentvannsbasseng.

Anlegget skal oppgraderes med en membranrigg som en ny hygienisk barriere i tillegg til eksisterende UV – anlegg. Anlegget skal ha en kapasitet på 60 m3/h. På grunn av lavt trykk på inntaksledningen, vil det bli satt inn en trykkøningspumpe i forkant av membranfiltret. Den eksisterende trykksilen skal skiftes ut, og det skal installeres et nødstrømsaggregat.

Den bygningsmessige utvidelsen av anlegget har Tolga gjort i egen regi.

Det er stengt for kommentarer.