Lekkasjesøk

Lekkasjesøk

DiH kan utføre lekkasjesøk

Lekkasjer på vannledninger utgjør i dag 40-50% av det totale vannforbruket i Norge. Dette koster penger ved produksjon av rent vann og innlekking til avløpsledninger og renseanlegg, samt at det kan medføre skader på rørledninger i fellesgrøfter.

Målsetningen for kommuner og andre ledningseiere må være å redusere lekkasjeandelen. Dette kan gjøres med en god overvåkning av vannforbruket gjennom vannmålere i høydebasseng og/eller montering av sonevannmålere og kontinuerlig logging av disse. Dette vil gi et godt grunnlag for å gjennomføre lekkasjesøk og redusere lekkasjer.

DiH har i dag utstyr og kompetanse for å foreta grovsøk i vannforsyningsområdet. Dette har vi utført ved flere vannverk i Hedmark. Ved Åkrestrømmen i Rendalen påviste vi lekkasjer tilsvarende 90 % av nattforbruket. Dette har gjort at Åkrestrømmen nå forsynes med en kilde, mot tre kilder før utbedring av lekkasjene. Kostnadene ved pumping av vann ble samtidig redusert med ca. kr 40.000,- per år.

Kommunen kan også utøre grovsøk selv. Des mer systematisk og grundig det gjennomføres, jo sikrere blir resultatet og forutsetningene for finsøk blir best mulig.

Driftsassistansen kan ta hele jobben ved et lekkasjesøk, gjennom grovsøk, finsøk og påvisning av lekkasjested.

For å oppnå sikre resultater under finsøk må følgende forhold være kjent:

  • Ledningstrasseen (nøyaktig beliggenhet)
  • Ledningslengde(r) (nøyaktig antall meter)
  • Rørmateriale
  • Rørdimensjon

På nyåret i 2008 kjøpte Hias inn nytt utstyr for finsøk. Nytt utstyr er Enigma korrelerende lydloggere. Det består av 8 loggere som samtidig utfører lydlogging og korrelering. Dette betyr at et større område kan undersøkes og lekkasjesøkingen blir mer effektiv og kostnadene redusert. Se datablad for Enigma for andre fordeler og funksjonering.

Fra før har vi Eureka systemet med både mikrofoner og hydrofoner. Bruk av hydrofoner gir resultat med svært sikre og nøyaktige målinger, pga. at de kommer i direkte kontakt med vannet. Til gjengjeld kreves det tilgang til brannventiler og at ledningsstrekket mellom hydrofonene ikke blir for langt (250-500 m avhengig av rørmateriell).

For å lokalisere lekkasjer benyttes også lekkasjelytter Aqua-200 M. DiH ønsker å bistå kommuner og private vannverk i Hedmark med grovsøk og finsøk. Ønskes bistand til lekkasjesøking, så ta kontakt med DiH v/Siv Vassdal (tlf. 48 123 144) eller Jan Erik Lund (tlf. 468 44 002)