Vann

DiH kan bistå med veiledning og utførende bistand til medlemmene vedrørende:

 • Godkjenningsprosess for vannverk i henhold til drikkevannsforskriften
 • Planlegging og gjennomføring av tekniske tiltak ved vannforsyningsanleggene
 • Internkontroll og beredskapsplaner
 • Planlegging og gjennomføring av tiltak på ledningsnettet og pumpestasjoner
 • Planlegging/utredning innen vannforsyning
 • Driftsoptimalisering av vannbehandlingsanlegg
 • Kvalitetssikring av målinger, f.eks. kontroll av vannmengdemålere
 • Byggherrestøtte ved gjennomføring av prosjekter (Faglig støttespiller, prosjektledelse m.m.)
 • Bistå vannverkseierne i forbindelse med krav til dokumentasjon og rapportering som kreves fra sentralt
  hold (feks. Vannverksregisteret)
 • Kompetansestøtte for Gemini VA
 • Lekkasjesøk. Les mer.
 • ENØK opptimalisering
 • Bistand med nettmodellering via programmet Epanett
 • Annen faglig bistand ved behov