Oppgaver

DiH kan blant annet  tilby veiledende og utførende bistand til  medlemmene innen:

  • Drift av vann- og avløpsanlegg
  • Planlegging og utredning
  • Byggherrestøtte i prosjekter
  • Andre forvaltningsmessige oppgaver
  • Industripålsipp til kommunalt avløpsnett
  • Internkontroll og kvalitetssikringssystemer
  • Informasjon, kurs, nettverksbygging og samarbeid
  • Akkreditert prøvetaking