Styret i DIH

I henhold til vedtektene skal styret bestå av 5 faste medlemmer og 2 varamedlemmer valgt av og blant medlemmene. Funksjonstiden er 4 år.

Styreverv Navn Medlem Funksjonstid
Leder Hanne Rolsdorph GIVAS IKS 2014-17
Nestleder Inge Ryen Os kommune 2014-17
Styremedlem Hanne Thingstadberget Hedmark fylkeskommune 2016-19
Styremedlem Geir Martinsen Ringsaker kommune 2016-19
Styremedlem Ingeborg Aasvangen Sør-Odal kommune 2014-17
Varamedlem Leiv Andreas Schulstad Elverum kommune 2014-17
Varamedlem Roger Jensen Åsnes kommune 2016-19

Valgkomite:
Årsmøte oppnevner valgkomite på 3 medlemmer som skal foreslå medlemmer til styret. Valgkomite ble oppnevnt på årsmøte i 2013, og det velges 1-2 nye medlemmer i årsmøte 2016 for å holde kontinuitet i komiteen.

Valgkomite og funksjonstid:

Styreverv Navn Medlem Funksjonstid
Leder Ole Håkon Flatøy Folldal 2014-?
Medlem Kjell Erik Bangen Tynset kommune 2014-?
Medlem Asbjørn Tufto Ringsaker kommune 2014-?