Om DiH

Driftsassistansen i Hedmark (DiH) er et samarbeidstiltak innen vann- og avløpssektoren i Hedmark fylke. Medlemmene i DiH er kommuner og interkommunale selskaper i Hedmark. I tillegg er Hedmark fylkeskommune medlem.

Formålet med DiH er å fungere som et felles kompetanseorgan for medlemmene innen forvaltning, teknisk drift og miljøspørsmål innen VA-området.

Rambøll Vann har siden 2017 vært ansvarlig for utøvelse av virksomheten i DiH. Daglig leder for DiH er Eva Rogne Tønnessen.

Historie

DiH ble etablert i 1991 med formål å fungere som et felles kompetanseorgan for medlemmene innen teknisk drift på avløpssektoren. Fra 1998 ble virksomheten utvidet til også å omfatte vannforsyning. I dag er alle kommunene og interkommunlae selskap i Hedmark medlemmer.

Formål

DiH`s formåll er å fungere som et felles kompetanseorgan for medlemmene innen forvaltning, teknisk drift og miljøspørsmål innen fagområdene vann og  avløp. Virksomheten skal bestå av blant annet veiledende og utførende bistand til hvert enkelt medlem innen:

  • Drift av vann- og avløpsanlegg
  • Planlegging og utredning
  • Byggherrestøtte i prosjekter
  • Andre forvaltningsmessige oppgaver

Organisering

DiH ledes av et årsmøte og et styre. Årsmøtet er DiHs øverste organ. For mer informasjon om DiH, se vedtektene, handlingsplan og strategiplan i menyen til venstre på siden.