Meld deg på VA-dagene på Innlandet!

Notis

Meld deg på VA-dagene på Innlandet!

Tidspunkt: 7-8 nov.

Programmet er klart, og det er igjen mulighet for å melde seg på VA-dagene på Innlandet. Denne gangen går turen til Hafjell. Dagene vil by på flere foredrag innen ledningsnett, overvann, vann og avløpsbehandling. Det vil også være leverandørutstillinger og selvfølgelig mange likesinnede vann-folk. I tillegg kommer Eli Kari Gjengedal fra TV2 for å holde åpningsforedraget «Vått og vilt». Så dette må dere ikke gå glipp av!

Påmelding skjer via Teknas hjemmeside. Følg linken for program og påmelding:

https://www.tekna.no/kurs/va-dagene-i-innlabdet-2017-33942/About/

Vi håper å se så mange som mulig av dere på VA-dagene

Sommersamling for kontraherte 15 juni

Rambøll inviterte alle kontraherte som jobber med akkreditert prøvetaking på renseanlegg i Hedmark til en sommersamling på Hamar den 15.juni. Det var 23 kontraherte fra 10 renseanlegg som deltok på sommersamlingen. Fra Rambøll deltok teknisk ansvarlige fra Drammen og Romerike, og kvalitetskoordinator fra Trondheim.

Temaer for samlingen var:

 • Nyheter og endringer i kvalitetssystemet
 • Litt om NA bedømmelsen 2017
 • Tips og råd i.fm. Flyt
 • Avviksbehandling
 • Svare på spørsmål fra kontraherte

I tillegg fikk vi en god diskusjon med de kontraherte og mange gode innspill til forbedringspotensialer.

Sommersamlingen ble avsluttet med en liten quiz rundt dagens program, og teamet fra Flisa ra stakk av med seieren.

Vi takker for deltakelsen og innsatsen deres, og vi gleder oss til å se mange av dere igjen på sommersamling neste år.

God sommer!

Vennlig hilsen,

Yuan Tian

Felles slambehandling i Sør-Hedmark

Rambøll har fått i oppdrag å videreføre prosjektet som omhandler en felles slambehandling i Sør-Hedmark. Bakgrunnen for prosjektet er et pålegg fra Fylkesmannen til kommunene i Sør-Hedmark, med krav om å etablere en ny behandlingsløsning for avløpsslam.

Det er opprettet en prosjektgruppe/ styringsgruppe med medlemmer fra Elverum, GIVAS, Våler og SØIR. Arnljot Mølmen fra Rambøll er satt opp som prosjektleder.

Det har blitt utarbeidet et forslag til prosjektprogram, og i løpet av 2017 vil forprosjektet ferdigstilles. I forprosjektet skal to alternativer vurderes parallelt; et alternativ med utbygging av felles slambehandlingsanlegg i Kongsvinger, og et alternativ med transportering av slam til andre slambehandlingsanlegg.

Ta gjerne kontakt med Rambøll eller prosjektgruppeleder Leiv Andreas Schulstad i Elverum kommune dersom det skulle være spørsmål til prosjektet.

Vennlig hilsen,

Yuan Tian

Oppfølgings- og utvidelsesbesøk fra Norsk Akkreditering 2017

Da har Norsk Akkreditering (NA) vært på det årlige besøket for å følge opp akkrediteringen.

Denne gangen hadde Rambøll søkt om utvidelse for 13 nye avløpsrenseanlegg. Ett av anleggene ble trukket fra årets besøk da det måtte gjøres større endringer på anlegget for å få det godkjent. Dette anlegget vil være med på NA-besøket i 2018.

Det var derfor 12 avløpsrenseanlegg som fikk besøk i år. 4 av anleggene hadde besøk for aller første gang.

I tillegg besøkte NAs ledende bedømmer kontorene i Drammen og Trondheim i til sammen 2 1/2 dag. De tekniske besøkene var fordelt over 2 uker. Et utvidelsesbesøk i dette omfanget er krevende. Det har derfor pågått forberedelser til besøket i hele vinter og frem til besøket.

Ni av de besøkte avløpsrenseanleggene ligger i Hedmark (Alvdal, Flisa, Våler, Skarnes, Kongsvinger, Elverum, Innbygda, Nes og Moelv). Det har vært en intens periode for å få alle disse anleggene på plass fra nyttår og fram til NAs besøk, og vi vil takke driftsoperatørene for en strålende innsats for å komme i mål!

Dere fortjener også ros for innsatsen under NAs besøk; samtlige bedømmere har gitt uttrykk for at de synes dere gjorde en god demonstrasjon!

Vi har mottatt avviksrapportene, og resultatet etter besøket ble 17 vesentlige og 3 mindre avvik. Dette er et meget bra resultat tatt i betraktning besøkets omfang.

Ledende bedømmer skriver: Det anbefales at omfanget av akkreditering utvides i henhold til søknad om utvidelse under forutsetning av at tilfredsstillende korrigerende tiltak sendes NA innen angitt frist.

Vi jobber derfor nå for fullt med å lukke avvikene, mens dere tar en velfortjent sommerferie.

God sommer!

Mvh

Sigrun Dahl

Kvalitetsleder

VA-dagene for Innlandet 2017

Den årlige VA-konferansene for Innlandet avholdes 7. -8. november 2017 på Scandic Hafjell. (PS: Hotellet er nyrenovert )

Programmet er under utarbeidelse og vil være klar til september, men vi kan røpe at Eli Kari Gjengedal vil holde åpningsforedraget om klima med fokus på vann. Programmet går delvis i plenum, delvis i sesjoner med tittel overvann, ledningsnett, vannbehandling og avløpsbehandling.

Påmeldingsfristen er 10. oktober!

Arrangør: Teknas lokale fagråd i Hedmark og Oppland i samarbeid med Driftsassistansene i Hedmark og Oppland.

Nytt sekretariat, men samme assistanse

Fra januar 2017 overtok Rambøll sekretariatjobben for driftsassistansen i Hedmark. Dette med skrekkblandet fryd, da vi gleder oss til å bli kjent med dere, få ny spennende oppgaver og ny prosjekter. Men vi vet vi må fylle noen store sko etter Hias, som har driftet driftsassistansen i mange år.

Selv om Hedmark er nytt for oss, har Rambøll driftet driftsassistanser helt tilbake til 1970-tallet. Så jeg kan forsikre dere om at dere er i gode hender. Men ønske om bistand fra driftsassistansen varierer fra kommune til kommune, og behovet kan være helt forskjellig. God kommunikasjon og dialog blir derfor ekstra viktig de første årene.

Alle kommuner skal nå ha blitt kontaktet og hatt besøk av sin kontaktperson i Rambøll, og jeg håper dette var gode møter der dere fikk drøftet kommunens behov for tiden framover. I flere av kommunene er vi allerede godt i gang med ulike oppgaver. Vi har blant annet implementert de akkrediterte anleggene i vår ordning, bistått flere kommuner med lukking av avvik etter myndighetsbesøk, videreført slamprosjekt for Sør-Hedmark, startet opp arbeid med diverse ROS-analyser og beredskapsplaner samt mange andre mindre oppgaver/problemstillinger.

Det er fortsatt mye vi ikke har oversikt over av driftsassistanseoppgaver i Hedmark. Det er derfor viktig at dere tar kontakt dersom det er noe dere savner, lurer på eller om dere har forbedringsforslag.

Jeg ønsker til slutt, på vegne av oss i Rambøll, å få takke for den gode mottakelsen vi har fått rundt om i kommunene. Dere har vist oss en stor gjestfrihet, og vi opplever samarbeidsviljen og kunnskapsnivået som høyt. Vi håper dette er starten på et solid og tett samarbeid.

Ønsker dere en god sommerJ

 

Vennlig hilsen

Eva Rogne Tønnessen

Daglig leder DiH

+47 977 26 561

Norsk Akkrediterings bedømming 2017

Norsk Akkreditering vil i år ha bedømmingsbesøk hos Rambøll 22.05, 23.05, 29.05, 30.05, 31.05 og 01.06.

Det vil bli to og en halv dags «ledende bedømming», dvs gjennomgang av systemet på Rambølls kontorer. I tillegg vil tekniske bedømmere besøke totalt 12 renseanlegg, 9 av disse i Hedmark.

Etter bedømmingen vil Rambøll jobbe med å lukke de avvikene som blir gitt under bedømmingen.

Ettersom renseanleggene i Hedmark har byttet utførende akkreditert organisasjon, må alle renseanlegg som er klare for å ta prøver akkreditert besøkes i år. Dette gjelder følgende renseanlegg: Våler ra, Flisa ra, Kongsvinger ra, Skarnes ra, Alvdal ra, Elverum ra, Innbygda ra, Moelv ra og Nes ra.

Resterende renseanlegg i Hedmark med krav om akkreditert prøvetaking vil trolig meldes opp til neste års bedømming.

Vi takker for strålende innsats fra kontraherte og deres ledere for å få alle anleggene klare på så kort tid, og ønsker lykke til med bedømmingen!

Mvh

Sigrun Marie Dahl

Kvalitetsleder

Julehilsen fra DIH

Da er snart epoken med Hias som kontraktspart med DiH over. 25 års utførelse av driftsassistanse har satt sitt preg på oss alle, og vi vil nok bruke litt tid til å venne oss til den nye situasjonen. For oss i Hias er det fortsatt litt trist og vemodig.

Det har vært mange innholdsrike år der vi i samarbeid har løst spennende og utfordrende oppgaver innenfor vann- og avløpsfaget. Vi har knyttet bånd og blitt godt kjent, og det har vært inspirerende å få den tilliten dere har gitt oss alle disse årene.

Det har samtidig vært en krevende høst etter at det ble kjent at vi mister kontrakten med DiH fra 1. januar 2017. Det ble plutselig mange spørsmål, og usikkerhet for medlemmene og ansatte i Hias. For hva skjer nå?

Vi vet følgende:
Medlemmene får ny leverandør av driftsassistanse, og alle ansatte i Hias vil fortsatt være i Hias. Etter avtale med styret i DiH og Rambøll skal Hias avslutte følgende oppgaver for DiH på nyåret:

 • Utføre årsrapportering 2016 for renseanlegg via MapGraph Avløp, og overføre filutrekk til medlemmene
 • Utarbeide årsmelding for 2016
 • Avslutte regnskapet for 2016
 • Bistå Rambøll med informasjon og dokumentasjon
 • Overføre dokumentasjoner til styre i DiH
 • Overlevere utstyr
 • Avslutte oppstartede oppgaver hos medlemmene

På vegne av Hias vil jeg benytte anledningen til å takke for det gode samarbeidet med medlemmene gjennom alle disse årene. En stor takk til dere for at vi alltid blir godt mottatt. Jeg vil også takke for de siste 3 årene hvor jeg har vært daglig leder i DiH. Det har vært en glede å få jobbe sammen med dere. Dere har bidratt til at jobben har vært både morsom og utfordrende. Jeg har tro på godt samarbeid og deling av kompetanse. Det vil utvikle oss til å kunne utføre vann- og avløpstjenestene mer effektivt, og med bedre kvalitet.

Vi ønsker samtidig Rambøll lykke til som ny leverandør av tjenestene.

Riktig god jul og et fredfullt nytt år ønskes dere alle fra oss i Hias.

Vennlig hilsen
Irene Mauseth
Daglig leder DiH

Informasjon rundt MapGraph for 2017 og årsrapportering

Status for videre drift av MapGraph:
Rambøll tar over MapGraph fra 1.1.2017. Rambøll ønsker at Hias gjennomfører årsrapporteringen for 2016.

Jan Erik kvalitetssikrer analyseresultatene i MapGraph, og sender filuttrekket (JASON.fil) som skal legges ved for hvert enkelt anlegg til de respektive kommunene når dette er klart.

Husk å sende inn driftsjournaler for 2016 til Jan Erik

Takk for innsatsen og takk for det gode samarbeidet som er en forutsetning for at dette skal fungere.

Mvh Jan Erik

Akkreditert prøvetaking – bedømming av Norsk Akkreditering

I uke 44 hadde vi igjen Norsk Akkreditering på besøk. Denne gangen var det et såkalt fornyelsesbesøk (hvert 5. år).

Ledende bedømmer gjennomførte en full gjennomgang av vårt kvalitetssystem og akkrediteringsomfang. I tillegg ble også Moelv ra og Hias ra besøkt av en teknisk bedømmer.
Dette gikk kjempebra! Teknisk bedømmer kunne ikke finne noen avvik ved hverken Moelv eller Hias!

Det ble kun utdelt ros. Resultatet fra gjennomgangen av kvalitetssystemet vårt gikk også veldig bra.
Ledene bedømmer klarte bare å finne 2 avvik og 1 mindre avvik på 6 timers intens leting. Avvikene er lukket og bedømmingen er over for denne gang.

Takk for innsatsen og takk for det gode samarbeidet som er en forutsetning for at dette skal fungere.

Mvh
Steinar Nyhus