Norsk Akkrediterings bedømming 2018

Årets besøk fra Norsk Akkreditering ble gjennomført i perioden 2. – 14. mai.

Totalt ble 14 avløpsrenseanlegg bedømt, hvorav 3 i Hedmark. Alvdal, Kongsvinger og Tolga gjorde alle en strålende innsats, og Norsk Akkrediterings tekniske bedømmere var godt fornøyd med alle anleggene. Vi takker alle involverte for en god gjennomføring, og gratulerer særlig Tolga som ble besøkt av NA for første gang, og som vil bli godkjent for uttak av prøver akkreditert så snart alle avvik etter bedømmingen er lukket!

Det ble gitt totalt 11 avvik, hvorav 3 mindre. Dette synes vi er et svært godt resultat, med tanke på at hele 14 anlegg er besøkt i tillegg til at ledende bedømmer har hatt 2 intensive dager inne på kontoret sammen med Rambølls personell, med gransking av systemet.

2 av de tekniske avvikene som er gitt knytter seg til anlegg i Hedmark.

Bra jobba!

Mvh

Sigrun Marie Dahl

Kvalitetsleder

Det er stengt for kommentarer.