Leie av utstyr

DiH har mye utstyr som kan leies ut til medlemmene ved behov. Under finner du oversiktsliste over utstyret.

Kontaktperson for leie av utstyr er Eva Rogne Tønnessen

  • Doseringspumpe, 1,56 liter/time
  • Doseringspumpe, 3,79 liter/time
  • Doseringspumpe, 7,6 liter/time
  • Doseringspumpe, 9,5 liter/time
  • Doseringspumpe, 17 liter/time
  • Doseringspumpe, 76 liter/time
  • Føler for pulsteller
  • Prøvetaker, CERLIC
  • Slamlodd
  • Skrivende pH/temp-måler
  • pH-meter
  • pH styringsenhet
  • Skriver % (4-20 mA)
  • O2-måler
  • Fosfatmåler
  • Alkalitetsmåler
  • Plastdunk m/omrører 200 liter
  • TS-måler (lampe)
  • Vekt 2000 gram
  • Ramme for polymerblokk
  • Transportabel vannmåler