Innkalling til Årsmøte i Driftsassistansen i Hedmark

Tirsdag 7. november 2017 kl 16.30

 Sted: Scandic Hafjell, Øyer

 Saksliste:

 1. Åpning
 2. Valg av møteleder og sekretær
 3. Valg av 2 til å underskrive protokollen
 4. Årsmelding 2016
 5. Regnskap 2016
 6. Handlingsplan for 2018
 7. Budsjett og medlemskontingent for 2018
 8. Valg
 9. Honorar til styret
 10. Eventuelle vedtektsendringer
 11. Evt. innkomne saker

Årsmøtet arrangeres i forbindelse med VA-dagene på Innlandet 2017, etter siste foredrag den 7.11.2017, kl 16.30. 

Hvert medlem kan stille med det antall deltakere de ønsker på årsmøtet, men med 1 stemme pr. medlem.

Det er stengt for kommentarer.