Fagtreff

Fagtreff den 28-29. april 2015 – Kongsvinger

Dag 1

Dag 2

Innlegg og presentasjoner fra fagtreffet på Savalen 6. og 7. mai 2014:

Fagtur til Rotterdam 12. – 14.mai 2013:

Fagtreff den 9.-10. mai 2012 på Hamar: