FAGDAG 7 JUNI PÅ HAMAR!

Hei,

Håper alle har hatt en god 17.mai og pinse!

På vegne av DiH har vi gleden av å invitere alle som jobber med vann og avløp i Hedmark til Fagdag den 7.juni på Hamar. Vi vil samle oss på Clarion Collection Hotel Astoria. Registrering og vaffel fra kl.09.30. Vi starter opp kl.10.00 og regner med å avslutte rundt kl.14.30.

Det vil bli avholdt egen parallell for de som jobber med akkreditert prøvetaking, tilsvarende sommersamlingen som ble avholdt i fjor.

Temaer for fagdag er:

  • Reservevann og utfordring for råvannskilde ved flom (foredragsholder er Michael Rene Helgestad)
  • Parametervalg og prøvetaking av drikkevann (foredragsholder er Mildrid Solem)
  • Viktigheten av riktig prøvetaking og bruk av analyseresultater (foredragsholder er Magne Stokka)
  • Svare på spørsmål fra dere

Benytt anledningen for å få god hjelp fra dem!

Temaer for kontrahert personell er (egen parallell):

  • Nyheter og endringer i kvalitetssystemet
  • Litt om NA bedømmelsen 2018
  • Tips og råd i.fm. Flyt
  • Avviksbehandling
  • Svare på spørsmål fra dere

Fint om dere kan melde ifra til undertegnede om hvor mange som møter fra hver kommune og hvilken sesjon dere skal delta innen fredag 1.juni. Håper det er mange som har anledning til å møtes og benytter anledningen for utveksling av erfaringer og problemstillinger. Vi har tenkt denne samlingen ganske uformell og at vi koser oss med en god lunsj underveis ?

PS! Rambøll har pr. i dag ikke oversikt over epost adresse til driftsoperatører/VA-ingeniører som ikke jobber med akkreditert prøvetaking av avløpsvann. Det hadde vært fint om dere som får invitasjonen fra oss videresender den til de aktuelle som jobber med vann- og avløp i kommunen.

Vi gleder oss til å treffe dere på Hamar!

Med vennlig hilsen,

Yuan Tian

Det er stengt for kommentarer.