FAGDAG 2018 – HAMAR

Vel gjennomført fagdag på Hamar 7. juni

Klokka 0930 møttes rundt 30 driftsoperatører, VA-ingeniører og virksomhetsledere fra en rekke Hedmarkskommuner og seks fra Rambøllkontoret i Drammen til en dag med foredrag, erfaringsutveksling og deilig varmlunsj på Hotel Astoria i Torggata. Opplegget var todelt, med en parallell for kontrahert personell og en for ikke-akkreditert prøvetaking.

I førstnevnte sal var temaene nyheter og endringer i kvalitetssystemet, NA-bedømmelsen 2018, bruk av Flyt, og avviksbehandling. Ingrid Bakke og Marie Strand var ansvarlige for denne parallellen. Svein Bakken fra GIVAS holdt et bra innlegg om deres erfaringer med overgang til akkreditert prøvetaking.

I det andre rommet sto reservevann og utfordringer for råvannskilde ved flom, parametervalg og prøvetaking av drikkevann, samt viktigheten av riktig prøvetaking og bruk av analyseresultater. på agendaen. Michael Helgestad, Mildrid Solem og Magne Stokka holdt hver sitt innlegg.

Etter hvert innlegg var det flere spørsmål fra deltakerne, og i tillegg var det en del diskusjon i salen om dagsaktuelle problemstillinger rundt omkring i kommunene.

Avslutningsvis var det Kahoot med mer eller mindre vannrelaterte spørsmål, og stort engasjement blant deltakerne.

Vi i Rambøll Drammen vil gjerne benytte anledningen til igjen å takke for en hyggelig og faglig vellykket dag, og vi har allerede begynt å planlagge Fagdag 2019. Forslag til emner er velkomne.

(Og en takk til kokken for den beste lasagnen nord for Sinsenkrysset, om ikke enda lengre.)

Presentasjonene som ble vist:

Hydrogeologi – Michael Helgestad

Prøvetaking vannforsyning – Mildrid Solem

Ikke akkreditert prøvetaking – Magne Stokka

Det er stengt for kommentarer.