Felles mal for SHA-plan

Kommunene Hamar, Ringsaker, Stange, Løten og Elverum inkudert Hias IKS har utarbeidet felles mal for SHA (Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø)-planer.

Under følger felles mal for SHA-plan inkludert vedlegg: