DiH, Driftsassistansen i Hedmark

Vanndråpe treffer vannflaten

Nyheter

Julehilsen fra DIH

Da er snart epoken med Hias som kontraktspart med DiH over. 25 års utførelse av driftsassistanse har satt sitt preg på oss alle, og vi vil nok bruke litt tid til å venne oss til den nye situasjonen. For oss … Les videre

Informasjon rundt MapGraph for 2017 og årsrapportering

Status for videre drift av MapGraph: Rambøll tar over MapGraph fra 1.1.2017. Rambøll ønsker at Hias gjennomfører årsrapporteringen for 2016. Jan Erik kvalitetssikrer analyseresultatene i MapGraph, og sender filuttrekket (JASON.fil) som skal legges ved for hvert enkelt anlegg til de … Les videre

Akkreditert prøvetaking – bedømming av Norsk Akkreditering

I uke 44 hadde vi igjen Norsk Akkreditering på besøk. Denne gangen var det et såkalt fornyelsesbesøk (hvert 5. år). Ledende bedømmer gjennomførte en full gjennomgang av vårt kvalitetssystem og akkrediteringsomfang. I tillegg ble også Moelv ra og Hias ra … Les videre

Oppsummering lekkasjelytting 2016

DiH ved Sverre Øystein Nysæther har utført lekkasjelytting i Løten, Sør-Odal, Åsnes (Skalbukilen) og Rendalen kommuner. DIH har hatt eksternt oppdrag for Sirkula IKS og entreprenør Hulleberg og Bø AS. Sør-Odal og Åsnes(Skalbukilen) har vi kjørt systematisk over ledningstrekk for … Les videre

Nytt om revidering av forskrift for mindre avløpsanlegg under 50pe for Nord-Østerdalen

Driftsassistansen har på oppdrag fra kommunene Folldal, Alvdal, Tynset, Tolga, Os og Rendalen fått i oppgave å revidere eksisterende lokal forskrift for mindre avløpsanlegg under 50pe. Dette er et fellesprosjekt for Nord-Østerdalen og arbeidet startet i vår. Eksisterende lokal forskrift … Les videre

Påmelding til kurs i Vann- og avløpsteknikk ved NTNU i Gjøvik

Kurset tar for seg prosessen fra inntak av drikkevann til behandling av ferdig avløpsvann hvor det legges vekt på å gi en teoretisk plattform slik at du får grunnlag for å forstå grunnleggende beregninger om vannforsyning. Kjemiske prosesser ved drikkevannshåndtering … Les videre

Nyhetsarkiv