DiH, Driftsassistansen i Hedmark

Vanndråpe treffer vannflaten

Nyheter

Rambølls personell

Rambølls personell Noen av dere har truffet noen av oss, men siden det er mange nye fjes på en gang, tenkte vi det kunne være greit å presentere oss kort. Her er derfor litt kjapp info om de det er … Les videre

Oppgradering Tolga VBA

Driftsassistansen i Hedmark har bistått Tolga kommune med oppgradering av Tolga vannbehandlingsanlegg. Anlegget  er lokalisert ca 2 km fra vannkilden, Tallsjøen, og består i dag av  en trykksil, et UV anlegg og et tre kamret rentvannsbasseng. Anlegget skal oppgraderes med … Les videre

Innkalling til Årsmøte i Driftsassistansen i Hedmark

Tirsdag 7. november 2017 kl 16.30  Sted: Scandic Hafjell, Øyer  Saksliste: Åpning Valg av møteleder og sekretær Valg av 2 til å underskrive protokollen Årsmelding 2016 Regnskap 2016 Handlingsplan for 2018 Budsjett og medlemskontingent for 2018 Valg Honorar til styret … Les videre

Meld deg på VA-dagene på Innlandet!

Meld deg på VA-dagene på Innlandet! Tidspunkt: 7-8 nov. Programmet er klart, og det er igjen mulighet for å melde seg på VA-dagene på Innlandet. Denne gangen går turen til Hafjell. Dagene vil by på flere foredrag innen ledningsnett, overvann, … Les videre

Sommersamling for kontraherte 15 juni

Rambøll inviterte alle kontraherte som jobber med akkreditert prøvetaking på renseanlegg i Hedmark til en sommersamling på Hamar den 15.juni. Det var 23 kontraherte fra 10 renseanlegg som deltok på sommersamlingen. Fra Rambøll deltok teknisk ansvarlige fra Drammen og Romerike, … Les videre

Felles slambehandling i Sør-Hedmark

Rambøll har fått i oppdrag å videreføre prosjektet som omhandler en felles slambehandling i Sør-Hedmark. Bakgrunnen for prosjektet er et pålegg fra Fylkesmannen til kommunene i Sør-Hedmark, med krav om å etablere en ny behandlingsløsning for avløpsslam. Det er opprettet … Les videre

Nyhetsarkiv